Türklerde Hükümdarlık Sembolleri ve Unvanları | Tarih Kütüphanesi

Logo Background RSS

Isminiz@Tarih.gen.tr Uzantılı MSN
Forum

Türklerde Hükümdarlık Sembolleri ve Unvanları

 • Türklerde Hükümdarlık Sembolleri ve Unvanları

  Eski Türk devletinin başında, tanınmış bir aileye veya boya mensup bir hükümdar bulunuyordu. Her hükümdar belirli hükümdarlık ve hâkimiyet sembolleri almakta ve kullanmaktaydı. Böylece hükümdar hem içerde hem de dışarda bu semboller vasıtasıyla tanınmaktaydı. Bunlar “unvan” (tanhu veya şan-yü, kağan, han, hakan, yabgu, il-teber), “otağ” (kurvı çuvaç=hükümdar çadırı), “taht” (örgin, ornag, orunluk), “tuğ”, “bayrak”, “davul” (köbürge, kövrüg), “kotuz”, (sorguç) “kemer” (kur), “kılıç”, “yay”, “kama”, “kamçı” (berge) gibi unsurlardı. Özellikle, hükümdarın oturduğu yer, yani devletin merkezi olan “ordu” da (=çadır kent) hükümdarlık ve hâkimiyet sembolü idi. Ayrıca, hükümdarın çeşitli vesilelerle verdiği halka açık “toy”lar da hükümdarlık sembolü sayılmaktaydı. Bu toylar, Türk devlet başkanının iktidarını ve maddî gücünü sergilediği ve gösterdiği bir yer olmaktaydı. Daha doğrusu, Türk hükümdarı bu toylar vasıtasıyla kendisine destek veren beyler ve halk için ne kadar büyük fedakârlıklar yapabileceğini göstermekteydi. Bundan dolayı bu toylara herkesin, özellikle beylerin mutlaka katılması lâzım geliyordu. Çünkü, toya icabet, doğrudan doğruya iktidarın tanınması ve itaat anlamına geliyordu. Aksi durum ise, itaatsizlik ve isyan demekti. Hükümdar tarafından cezalandırılması gerekiyordu.

  Eski Türklerde Hükümdarlık Unvanları

  • Han
  • Kağan
  • Hakan
  • Şanyü
  • İdikut
  • Yabgu
  • İlteber
  • İlteriş
  • Erkin
  • Tanhu
  • Tanrıkut

  Eski Türklerde Hükümdarlık Sembolleri

  • Otağ: Hükümdar çadırı
  • Örgin, Ornag, Orunluk: Taht
  • Tuğ: Sancağın tepesine takılan at kuyruğu olup kıldan yapılan flama.
  • Bayrak: devlet bayrağı
  • Köbürge, Kövrüg: Davul
  • Sorguç, Kotuz: Hükümdar başlığına takılan süslü takı.
  • Kur: Hükümdarın taktığı kemer (Kur yerine sorularda kemer de olabilir)
  • Kılıç
  • Yay
  • Kama: Hançer tarzı bıçak
  • Berge: Kamçı


  NOT: Bu ilgili makale, Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Sayın Prof. Dr. Salim Koca’nın “Eski Türklerde Devlet Geleneği ve Teşkilâtı” adlı makalesinden yararlanılarak hazırlanmıştır.

  Etiketler:,

Yorum Yazin


sitemap