Uygurlarda Sosyal Yapı | Tarih Kütüphanesi

Logo Background RSS

Isminiz@Tarih.gen.tr Uzantılı MSN
Forum

Uygurlarda Sosyal Yapı

 • Uygurlarda Sosyal Yapı

  Aile (Oğuş)
  Aile sosyal bünyenin çekirdeği durumundaydı. Türk ailesi anne, baba, çocuktan müteşekkil bugünkü modern aileye benzer küçük aile tipidir.
  Eski Yunan, Roma, büyük ailelerdi. Aile reisi ailenin diğer fertleri üstünde kesin söz sahibi idi, onlara kendi mülkü gibi muamele ederdi. Bu ailelerde mülkiyet kollektifti.
  Türklerde ise mülk ortaklığı yalnız ortaklara aitti. Evlenen erkek veya kız baba ocağından hisselerini alarak ayrılır, yeni bir ev kurardı. Baba evi ise en küçük oğula kalırdı.
  Türk toplumunda kadın, erkek eşit haklara sahipti. Tek kadınla evlenme yaygındı. Kadın cemiyette saygı görürdü. Ata biner, ok atar, top oynar, hatta güreş gibi ağır sporlar yapardı. Cemiyetin çekirdeği olan ailenin yapısı devletin bütün kuruluşlarını etkilemektedir.
  Soy (Urug)
  Aileler birliği, aralarında kan bağı ve dayanışma olan topluluktur.
  Boy (Bod)
  Siyasi dayanışma amacıyla bir araya gelen boylardan teşekkül eder. Aralarında dil birliği vardır, başında “bey” bulunurdu. Beyin görevi hak ve adaleti düzenlemek, gerektiğinde boyun çıkarlarını korumaktı. Belirli toprakları ve savaşçıları vardı. Aile ve soyların temsilcileri seçici heyeti meydana getirirdi. Bu heyet eski Türk devletlerinde mevcut meclislerin, ilk küçük örnekleridir.
  Bodun
  Boylar birliğine bodun denir. Başında “han” bulunurdu. Aralarında sıkı bir işbirliği bulunan siyasi topluluklardır.
  İl (Devlet)
  Bodunların birleşmesinden meydana gelirdi. Vatanı koruyan, milleti huzur ve barış içinde yaşatan bir siyasi kuruluştur. Kan bağı ve dil birliği değil, amaçlar önemlidir.
  İslam öncesi Türk devletlerinde gördüğümüz il teşkilatı şöyle özetlenebilir.
  1-İstiklal,
  2-Ülke,
  3-Halk,
  4-Hükümranlık,
  NOT: Bunları ayrı bir başlık altında tek tek inceleyeceğiz. Bu yüzden bunları sitede arama yaparak bulabilirsiniz. Örneğin; Uygurlarda istiklal, Uygurlarda ülke vs. şeklinde arama yaparak bulabilirsiniz.
  —-
  NOT: Bu ilgili makale, Mimar Sinan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi Sayın Prof. Dr. Gülçin Çandarlıoğlu’nun Genel Türk Tarihi Ansiklopedisi’nin 2. cildinde yer alan “Uygur Devletleri Tarihi ve Kültürü” adlı makalesinden yararlanılarak yazılmıştır.

  Etiketler:, ,

Yorum Yazin


sitemap